Szkolenia

Szkolenia zrealizowane
 • Protokół dyplomatyczny i wystąpienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego; 10-12.03.2011 r. Międzyzdroje,
 • Szkolenie z zakresu ISO, realizowane w ramach projektu „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację”; 7-8.03.2011 r. Szczecin.
 • Szkolenie z zakresu TRUDNY INTERESANT, realizowane w ramach projektu „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” 7-8.03.2011 r. Szczecin,
 • Szkolenie z zakresu „Absolutorium oraz wybrane zagadnienia ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”; 28.02.2011 r. Szczecin.
 • Szkolenie z zakresu ORDYNACJA PODATKOWA, realizowane w ramach projektu „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” 31.01-01.02.2011 r., 3-4.02.2011 r. Szczecin.

 

Szkolenia 2010

 

 • Nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz zmiany w prawie zamówień publicznych, 15-16.01.2010 r. Szczecin,
 • Szkolenie z zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków w zakresie tzw. małych projektów, 29.03.2010 r. Szczecin.
 • Kurs na mediatora sądowego, 8.05.2010 r. Szczecin.
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, 24.06.2010 r. Szczecin.
 • Szkolenie z zakresu mediacji w sprawach rodzinnych, 25-26.09.2010 r. Szczecin.
 • Protokół dyplomatyczny i wystąpienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, 7-9.10.2010 r. Międzyzdroje.
 • Szkolenie z zakresu NAJNOWSZE ZMIANY W ZAKRESIE ORDYNACJI PODATKOWEJ. POSTĘPOWANIE PODATKOWE, realizowane w ramach projektu ”Po pierwsze kompetencje-szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin”16-17.10.2010 r., Międzyzdroje.
 • Szkolenie z zakresu POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, realizowane w ramach projektu „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” 23-24.11.2010 r. Szczecin.
 • Szkolenie z zakresu OCHRONA ŚRODOWISKA, realizowane w ramach projektu „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” 25-26.11.2010 r., 29-30.11.2010 r. Szczecin.
 • Szkolenie z zakresu POBÓR PODATKÓW, realizowane w ramach projektu „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” 9-10.12.2010 r. Szczecin,
 • Szkolenie z zakresu PUBLIC RELATIONS, realizowane w ramach projektu ”Po pierwsze kompetencje-szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin”, 11-12.12.2010 r., Międzyzdroje.
 • Szkolenie z zakresu BUDŻET ZADANIOWY, realizowane w ramach projektu „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” 2.12.2010 r., 6-7.12.2010 r., 8-9.12.2010 r., 15-16.12.2010 r. Szczecin.
 • Szkolenie z zakresu KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW, realizowane w ramach projektu „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” 13-14.12.2010 r. Szczecin.

 

Szkolenia 2009

 

 • Protokół dyplomatyczny dla jednostek samorządu terytorialnego, 28-30.05.2009 r. Szczecin.
 • Kurs protokołu dyplomatycznego dla Instytutu Rozwoju Regionalnego, 29.05.2009 r. Szczecin.
 • Finanse publiczne – dochody i wydatki budżetu samorządów terytorialnych, 20-21.11. 2009 r. Szczecin.

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530