Zakład Edukacji

Działalność ukierunkowaną na rozwój regionu Instytut realizuje poprzez organizację przedsięwzięć edukacyjnych: seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów. Wysoką jakość szkoleń uzyskujemy poprzez, poparty doświadczeniem, profesjonalizm oraz współpracę z wysokiej klasy prelegentami - wykładowcami wyższych uczelni, specjalistami (np. zajmującymi się sporządzaniem oraz ocenianiem projektów, sporządzaniem studiów wykonalności, analiz

technicznych, biznes planów), doświadczonymi pracownikami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Izby Skarbowej.
Uczestnicy szkoleń to przede wszystkim przedstawiciele samorządów, instytucji budżetowych i organizacji pozarządowych.

Ważnym doświadczeniem organizacyjnym w zakresie szkoleń było pełnienie przez IRR funkcji Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2005-2006 i 2007-2008. Projekt był realizowany w ramach SPO RZL i POKL. W trakcie realizacji projektu przeszkolono ponad 1600 osób i udzielono ponad 1000 godzin konsultacji. Efektem pracy Instytutu, jako jednego z 49 ośrodków regionalnych w Polsce, było upowszechnienie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym oraz o możliwościach finansowania rozlicznych przedsięwzięć mieszczących się w celach EFS. Wśród uczestników szkoleń i konsultacji znaleźli się późniejsi liczni beneficjenci SPO RZL i POKL, głównie jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

 

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530