Struktura

Zakład Edukacji

Działalność ukierunkowaną na rozwój regionu Instytut realizuje poprzez organizację przedsięwzięć edukacyjnych: seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów. Wysoką jakość szkoleń uzyskujemy poprzez, poparty doświadczeniem, profesjonalizm oraz współpracę z wysokiej klasy prelegentami - wykładowcami wyższych uczelni, specjalistami (np. zajmującymi się sporządzaniem oraz ocenianiem projektów, sporządzaniem studiów wykonalności, analiz

Więcej: Zakład Edukacji

   

Zakład Obsługi Funduszy Pomocowych

Zakład udziela pomocy partnerom w pozyskiwaniu środków na realizację ich zadań własnych, na poziomie budowania koncepcji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych jak i rozliczania otrzymanych grantów. Największą grupą klientów są jednostki samorządu terytorialnego wraz z zależnymi od nich podmiotami. Zakład pomaga również organizacjom samorządowym, instytucjom z kręgu kultury, sportu i edukacji, organizacjom pozarządowym, organom administracji publicznej oraz innym potencjalnym beneficjentom funduszy pomocowych.

Więcej: Zakład Obsługi Funduszy Pomocowych

   

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530