PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”

informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój obywatelski Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Konsultacje społeczne są jednym z filarów społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy projektu mają szansę stać się lokalnymi liderami konsultacji społecznych i aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, będą kompleksowo przygotowani do pełnienia roli specjalistów idei konsultacji, poznają narzędzia i techniki konsultacji.

 

Projekt ma na celu wzmocnienie procesu konsultacji społecznych poprzez objęcie wsparciem pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Drawskiego.

 

W okresie od września 2013r. do czerwca 2014r. zrealizowane zostaną następujące zadania:

 

  • Szkolenia, warsztaty oraz indywidualne doradztwo z zakresu konsultacji społecznych
  • Uruchomienie e-portalu konsultacji społecznych
  • Przeprowadzenie modelowego procesu konsultacji społecznych
  • Podręcznik konsultacji społecznych

 

Do pobrania:

Zaproszenie do projektu

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Plakat projektu

Podręcznik – KONSULTACJE SPOŁECZNE W SAMORZĄDZIE


Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530