Kompetentni i skuteczni w branży logistyczno-spedycyjnej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Obszar realizacji - Województwo Zachodniopomorskie

 

Projekt jest skierowany do 90 mikro i małych przedsiębiorstw z sektora logistyczno-spedycyjnego zarejstrowanych/posiadających jednostkę organizacyjną w woj. Zachodniopomorskim, stanowiącego szansę rozwoju województwa.

Cel główny projektu: Dostosowanie kwalifikacji, kompetencji i postaw do potrzeb przedsiębiostw przez pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z branży logistyczno-spedycyjnej województwa zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 01.09.2012 - 28.02.2014

Strona www projektu: www.kis.fundacjarozwoju.org.pl

 

Szczegóły oferowanego wsparcia:

Szkolenia z branż logistycznej i spedycyjnej, które zakończą się uzyskaniem przez Uczestników Projektu certyfikatóww; każdy z Uczestników Projektu może brać udział  w 2 modułach w ramach grupy tematycznej od a do c.


a. LOGISTYKA, składający się z 7 modułów

* APIS CPIM proces planowania biznesowego - 4 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

* Excel w logistyce - 3 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

* Zarządzanie jakością - 3 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

* Zarządzanie łańcuchem dostaw - 3 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

* Zarządzanie flotą samochodową - 3 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

* Zarządzanie zapasami - 3 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

* MsProject w logistyce - 4 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

 

b. SPEDYCJA, składający się z 7 modułów

* Krajowa i międzynarodowa spedycja i transport- 3 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

* Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 3 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

* Reklama i dochodzenie roszczeń w spedycji - 2 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

* Konosament- podstawowy dokument przewozowy - 2 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

* Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy - 3 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

* Czas pracy kierowców - 2 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

* Odpowiedzialność przewoźnika drogowego i spedytora - 3 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

 

c. MAGAZYNOWANIE, składający się z 3 modułów

* Operatorów wózków widłowych z uprawnieniami wysokiego składu- 9 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie] - przed kursem obowiązkowe badania lekarskie,

* Analiza, ocena i usprawnienie procesów magazynowych- 4 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

* Gospodarka paletowa w MMP - 2 dni x 2 edycje po 8h [20 uczestników w grupie],

 

d. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM LOGISTYCZNYM

* w oparciu o metodykę Prince - 2-6dni x 1 edycja po 8h [10 uczestników w grupie], w ramach kursu przygotowanie do egzaminu Prince2Fundation oraz egzamin na uzyskanie certyfikatu

 

e. SZKOLENIA Z KOMPETENCJI MIĘKKICH

* Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i organizowanie czasu pracy - 2 dni x 30 edycji po 8h [180 uczestników - 6 osób w grupie]

 

f. SZKOLENIE Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH

* 1 dzień x 18 edycji po 180 osób w grupie (180 uczestników). Wszyscy uczestnicy otrzymają broszury promujące zachowania proekologiczne w miejscu pracy tzw. "etyczne biuro".

 

Projektodawca:

Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań

tel. 61 853 36 97 fax. 61 850 11 44

 

Biuro projektu:

al. Wojska Polskiego 164, 71-335 Szczecin

 

Osoba do kontaktu:

Monika Baszak

tel. 500 82 79 57

 

 


Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530