Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w oparciu o zapisy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Okres realizacji: 01.03.2011r. do 31.08.2013.

 

Projekt pn. „Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego”


 

Zarządzanie projektem:

Koordynator projektu: dr inż. Zbigniew Zychowicz


Asystent Koordynatora ds. Logistyczno-Organizacyjnych:

Renata Jankowska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Asystent Koordynatora ds. Merytorycznych:

Tomasz Kowalik Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Projekt swoimi działaniami obejmie 220 urzędników z 10 gmin z terenu woj. zachodniopomorskiego. Działania projektowe będą realizowane przez Partnerstwo Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Regionalnego oraz gmin: Brojce, Chojna, Gryfice, Golczewo, Połczyn-Zdrój, Pyrzyce, Recz, Stepnica, Świerzno, Złocieniec. O wyborze gmin zdecydowały nasilone problemy jak również dotychczasowa wieloletnia, partnerska współpraca ze Stowarzyszeniem Instytut Rozwoju Regionalnego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności związanych z działaniami inwestycyjnymi tych podmiotów.

 

Rezultaty twarde projektu:

1. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2008 w każdej z 10 partnerskich gmin,

2. Zmniejszenie wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez SKO w każdej biorącej udział w projekcie gminie (o 10% dla gminy licząc w stosunku do średniej z lat 2008-2009 - nie mniej niż o 1 decyzję),

3. Wdrożenie i usprawnienie procedury konsultacji społecznych w 10 gminach,

4. Wzrost liczby konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy - przyrost o 20 konsultacji (minimum 2 konsultacje w każdej z 10 gmin),

5. Przyjęcie lub aktualizacja kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy w 10 gminach,

6. Wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy w 10 gminach,

7. Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania "mapy aktywności" organizacji pozarządowych na terenie gminy w 10 gminach,

8. Wdrożenie lub usprawnienie procedury i wzrost liczby zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy - każda z partnerskich gmin zleci średnio 2 dodatkowe zadania organizacjom pozarządowym w stosunku do stanu z roku 2012

 

W celu wypracowania powyższych rezultatów w ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

1. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2008 przez wyspecjalizowaną firmą w urzędach wszystkich 10 gmin biorących udział w projekcie,

2. Szkolenia mające na celu merytoryczne przygotowanie pracowników urzędów do osiągnięcia rezultatów projektu poprzez współpracę z Opiekunami Wdrażania Procedur (ekspertami),

3. Współpraca przedstawicieli gmin i Opiekunów Wdrażania Procedur zmierzające do wypracowania ww. rezultatów projektu.

 

Moduły szkoleniowe w ramach projektu:

PAŃSTWO PRAWA - Zmniejszenie wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez SKO.

(m.in. Postępowanie administracyjne – praktyczne problemy w stosowaniu – orzecznictwo SKO i Sądów Administracyjnych, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, sprawy socjalne, oświata, dodatki mieszkaniowe, Ochrona środowiska, ochrona przyrody, odpady i utrzymanie porządku w gminach)

 

PARTYCYPACJA I PRZEJRZYSTOŚĆ:

Wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi

(m.in. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przykłady dobrych praktyk)

 

Wzrost ilości konsultacji społecznych

(m.in. Prawne regulacje dotyczące konsultacji społecznych w j.s.t, Instytucjonalizacja procesu przeprowadzania konsultacji społecznych, w tym: procedur, trybu i norm; Dokumenty planistyczne rozwoju gminy)

 

Kodeks etyczny pracownika urzędu gminy.

(m.in. Prawne i etyczne uwarunkowania infrastruktury etycznej w urzędzie administracji samorządowej, Przejrzystość działań w samorządzie, System infrastruktury etycznej w urzędzie, Monitoring efektywności wdrożonego kodeksu etycznego)

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530