Certyfikat kluczem do sukcesu!

Projekt obejmuje realizację bezpłatnych atrakcyjnych dających poszukiwane na rynku kwalifikacje szkoleń dla 120 osób (głównie 45+) zatrudnionych i zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt obejmuje 2 moduły:

Kurs języka angielskiego z egzaminem TELC - celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych. Kurs obejmuje 120 h i kończy się egzaminem językowym. Wszyscy, którzy zdadzą go pomyślnie otrzymają międzynarodowy certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie komputerowe - szkolenie obejmuje 40 h, kurs ma na celu podnieść umiejętności obsługi komputera, korzystania z Internetu i poczty elektronicznej. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu e-Citizen i otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W ramach projektu zapewniamy BEZPŁATNIE:

1.Całodzienne wyżywienie (obiad + serwis kawowy)
2.Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
3.Podręczniki i materiały szkoleniowe
4.Certyfikat językowy oraz komputerowy

Dodatkowo, po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy uzyskają imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i uzyskane kwalifikacje zawodowe.
Szkolenia odbywać się będą w Szczecinie, poza godzinami pracy uczestników.

 

Projekt był realizowany w okresie wrzesień 2010 - sierpień 2011


Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530