Projekt ROEFS

Projekt ROEFS w ramach SPO RZL i POKL w okresie 2005-2006 i 2007-2008

W ramach tego projektu Instytut Rozwoju Regionalnego pełnił rolę Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego 2005-2006 SPO RZL, 2007-2008 POKL.
W trakcie realizacji projektu przeszkolono ponad 1600 osób i udzielono ponad 1000 godzin konsultacji. Efektem pracy Instytutu, jako jednego z 49 ośrodków regionalnych w Polsce, było upowszechnienie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym oraz o możliwościach finansowania rozlicznych przedsięwzięć mieszczących się w celach EFS.
Wśród uczestników szkoleń i konsultacji znaleźli się późniejsi liczni beneficjenci SPO RZL i POKL, głównie jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530