Konwersacje drogą do rozwoju język angielski i niemiecki w biznesie

Projekt "Konwersacje drogą do rozwoju język angielski i niemiecki w biznesie" w okresie od 1.09.2005 r. do 28.02.2006 r. Celem projektu było przygotowanie uczestników do funkcjonowania w anglo-, bądź

niemieckojęzycznym środowisku pracy. Kierowany był do dorosłych osób z regionu woj. zachodniopomorskiego, pracujących, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia i dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy. Łącznie w projekcie przeszkolono 48 osób.>

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530