Urzędnik w standardach unijnych

Projekt „Urzędnik w standardach unijnych” w okresie od 01.09.2006 – 31.12.2007

Celem projektu było przygotowanie pracowników do lepszego i bardziej profesjonalnego wykonywania czynności zawodowych poprzez ciągłe aktualizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych.

W ramach projektu zrealizowano szkolenia z następujących modułów:

a) Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo urzędnicze;
b) Gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne, prawo budowlane, partnerstwo publiczno-prywatne, profesjonalna obsługa interesanta;
c) Zarządzanie i archiwizacja dokumentów, ochrona danych osobowych, prawo urzędnicze, profesjonalna obsługa interesanta;
d) Kurs Europejskich Umiejętności Komputerowych –realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej;

Łącznie przeszkolono 210 osób.

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530