Złote pięć minut – szkolenia z ratownictwa medycznego

Projekt „Złote pięć minut – szkolenia z ratownictwa medycznego” w okresie od 01.09.2006 – 31.07.2007

Celem projektu było podwyższanie kwalifikacji i umiejętności, w zakresie działań ratowniczych.
Skierowany był przede wszystkim do osób związanych z medycyną lub pracowników innych grup zawodowych mających styczność ze zwiększonym ryzykiem nagłej utraty zdrowia (np. pracowników straży pożarnej, straży miejskiej, policji, ratownictwa wodnego, nauczycieli i pracowników odpowiedzialnych w swoich zakładach za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy).

Projekt realizowany był w partnerstwie z Euromed sp. z o.o. Łącznie przeszkolono 1288 osób.

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530