Edukacja pracowników – wzrost kwalifikacji

Projekt „Edukacja pracowników – wzrost kwalifikacji” w okresie od 01.08.2008 do 31.12.2009

Celem ogólnym projektu było uzupełnienie bądź uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych pracowników z terenu woj. zachodniopomorskiego. Cele szczegółowe projektu to wzrost świadomości pracowników i przekonania o konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji, wzrost mobilności pracowników na rynku pracy. W ramach projektu przeprowadzono po trzy edycje kursów: ECDL, grafik komputerowy, księgowość komputerowa, specjalista ds. kadr i płac, skuteczne techniki sprzedaży. Projekt realizowany był w partnerstwie z Północną Izbą Gospodarczą. Przeszkolono ogółem 330 osób.

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530