Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielne z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

Okres realizacji projektu: Od 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

 

Logo POWER

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychInstytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Project Hub sp. z o.o. realizują projekt p.n. „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” skierowanym do grupy docelowej osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

 

Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez objęcie 34 osób do 29 r.ż. indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodowo – edukacyjną, Indywidulanymi Planami Działań, pośrednictwem pracy, szkoleniami zawodowymi  oraz stażami zawodowymi.

W efekcie Uczestnicy Projektu zdobędą umiejętności, kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe, niezbędne do polepszenia ich sytuacji na rynku pracy.

 

Kompleksowe wsparcie zaplanowane jest dla:

- Osób zamieszkujących wyłącznie Powiat Pyrzycki

- Bezrobotnych, w tym zarejestrowanych oraz biernych

- Nie uczących się stacjonarnie, w tym niepełnosprawnych oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

 

Wartość projektu: 411 451,25 zł

Wkład funduszy europejskich: 390 878,68 zł

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530