Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania

informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania

 

Okres realizacji projektu: Od 01.11.2013-31.05.2015 r.

 

 

Nasz Projekt zakłada wdrożenie Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych
opracowanego w ramach POKL przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

Celem głównym projektu
jest zwiększenie i poprawa jakości mechanizmów współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w 17 gminach wiejskich Euroregionu Pomerania poprzez wdrożenie modelu współpracy.

 

Cele szczegółowe projektu to:
- opracowanie i wdrożenie standardów współpracy w co najmniej 7 obszarach modelu współpracy w 17 JST, - wdrożenie w 17 wiejskich JST Euroregionu Pomerania samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, Podniesienie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej u co najmniej 90% pracowników wiejskich JST Euroregionu Pomerania z grupy 51 osób i co najmniej 90% liderów Organizacji Pozarządowych z terenów wiejskich z grupy 85 osób. Okres realizacji projektu: Od 01.11.2013-31.05.2015 r.

 


Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530