Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielne z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

Okres realizacji projektu: Od 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Więcej: Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”

   

Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania

informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania

 

Okres realizacji projektu: Od 01.11.2013-31.05.2015 r.

Więcej: Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania

   

PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”

informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój obywatelski Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej: PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”

   

Kompetentni i skuteczni w branży logistyczno-spedycyjnej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej: Kompetentni i skuteczni w branży logistyczno-spedycyjnej

   

Mama idzie do pracy - program aktywizacji zawodowej dla kobiet

Projekt pt. "Mama idzie do pracy - program aktywizacji zawodowej dla kobiet" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej: Mama idzie do pracy - program aktywizacji zawodowej dla kobiet

   

Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w oparciu o zapisy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Okres realizacji: 01.03.2011r. do 31.08.2013.

Więcej: Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

   

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin

Instytut Rozwoju Regionalnego jest wykonawcą usługi edukacyjnej w ramach projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin".

Więcej: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin

   

Certyfikat kluczem do sukcesu!

Projekt obejmuje realizację bezpłatnych atrakcyjnych dających poszukiwane na rynku kwalifikacje szkoleń dla 120 osób (głównie 45+) zatrudnionych i zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Więcej: Certyfikat kluczem do sukcesu!

   

Własny biznes

Własny biznes - w okresie od 01.04.2009 do 31.10.2010.

 

Celem projektu była pomoc w otwarciu własnej firmy. Oferowane przez nas kompleksowe wsparcie polega na bezpłatnych szkoleniach i doradztwie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, udzieleniu wsparcia finansowego na realizację pierwszych inwestycji (do 25.000 PLN), udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego w pierwszym, najtrudniejszym okresie prowadzenia własnej firmy.

Więcej: Własny biznes

   

Rozwój kwalifikacji zawodowych w systemie ratownictwa medycznego

Celem projektu było przeszkolenie osób związanych z systemem ratownictwa medycznego (dyspozytorzy, ratownicy medyczni) na których obowiązek podwyższania kwalifikacji nałożyła ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz akty wykonawcze do powyższej ustawy. W ramach projektu odbywały się również kursy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Projekt realizowany był w partnerstwie z CDZKM sc. Łącznie przeszkolono 162 osoby.

   

Edukacja pracowników – wzrost kwalifikacji

Projekt „Edukacja pracowników – wzrost kwalifikacji” w okresie od 01.08.2008 do 31.12.2009

Celem ogólnym projektu było uzupełnienie bądź uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych pracowników z terenu woj. zachodniopomorskiego. Cele szczegółowe projektu to wzrost świadomości pracowników i przekonania o konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji,

Więcej: Edukacja pracowników – wzrost kwalifikacji

   

ZOBACZ – USŁYSZ – POMÓŻ –szkolenia z ratownictwa medycznego

Projekt „ZOBACZ – USŁYSZ – POMÓŻ –szkolenia z ratownictwa medycznego” w okresie od 01.08.2008 do 31.12.2009

Celem projektu było dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących, w zakresie udzielania pierwszej pomocy do wymogów UE oraz regionalnego rynku pracy.

Więcej: ZOBACZ – USŁYSZ – POMÓŻ –szkolenia z ratownictwa medycznego

   

PRACA W POSAGU – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „PRACA W POSAGU – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w okresie od 01.07.2005 do 31.03.2008

Tematem głównym Programu było ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy. Partnerstwo "PRACA W POSAGU" tworzyli: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Instytut Organizacji

Więcej: PRACA W POSAGU – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi

   

Złote pięć minut – szkolenia z ratownictwa medycznego

Projekt „Złote pięć minut – szkolenia z ratownictwa medycznego” w okresie od 01.09.2006 – 31.07.2007

Celem projektu było podwyższanie kwalifikacji i umiejętności, w zakresie działań ratowniczych.

Więcej: Złote pięć minut – szkolenia z ratownictwa medycznego

   

Rozwój potencjału pracowników przez podniesienie umiejętności interpersonalnych

Projekt "Rozwój potencjału pracowników przez podniesienie umiejętności interpersonalnych” w okresie od 01.08.2006 do 31.07.2007

Celem projektu było rozszerzenie lokalnej oferty kształcenia ustawicznego dostępnej dla osób zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia swoich kwalifikacji. Zaproponowany projekt w swoim założeniu zakładał kształtowanie umiejętności uczestników ich rozwój

Więcej: Rozwój potencjału pracowników przez podniesienie umiejętności interpersonalnych

   

Urzędnik w standardach unijnych

Projekt „Urzędnik w standardach unijnych” w okresie od 01.09.2006 – 31.12.2007

Celem projektu było przygotowanie pracowników do lepszego i bardziej profesjonalnego wykonywania czynności zawodowych poprzez ciągłe aktualizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych.

Więcej: Urzędnik w standardach unijnych

   

Konwersacje drogą do rozwoju język angielski i niemiecki w biznesie

Projekt "Konwersacje drogą do rozwoju język angielski i niemiecki w biznesie" w okresie od 1.09.2005 r. do 28.02.2006 r. Celem projektu było przygotowanie uczestników do funkcjonowania w anglo-, bądź

Więcej: Konwersacje drogą do rozwoju język angielski i niemiecki w biznesie

   

Projekt ROEFS

Projekt ROEFS w ramach SPO RZL i POKL w okresie 2005-2006 i 2007-2008

W ramach tego projektu Instytut Rozwoju Regionalnego pełnił rolę Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego 2005-2006 SPO RZL, 2007-2008 POKL.
W trakcie realizacji projektu przeszkolono ponad 1600 osób i udzielono ponad 1000 godzin konsultacji. Efektem pracy Instytutu, jako jednego z 49 ośrodków regionalnych w Polsce, było upowszechnienie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym oraz o możliwościach finansowania rozlicznych przedsięwzięć mieszczących się w celach EFS.
Wśród uczestników szkoleń i konsultacji znaleźli się późniejsi liczni beneficjenci SPO RZL i POKL, głównie jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

   

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530