Projekt II

Współpraca partnerska gmin i powiatów województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie Autonomicznej Republiki Krymu


Projekt powstał z inicjatywy Prezesa Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie dr inż. Zbigniewa Zychowicza oraz Prezesa Czarnobylskiego Programu Odbudowy i Rozwoju UNDP dr Pavlo Zamostiana z Kijowa. Zainteresowanie strony ukraińskiej współpracą z samorządami polskimi sprawiło, że rozszerzyliśmy ją o kolejny obszar Republiki Ukrainy – Krym.

Terminarz:

23-27.05.2010 – Wizyta 25-osobowej delegacji reprezentującej 7 jednostek samorządu terytorialnego na terenie Republiki Krymu. Delegacja polska była przyjęta także w Ambasadzie RP w Kijowie.

{gallery}projekt2{/gallery}

18-21.09.2010 - Wizyta delegacji 7 jednostek samorządu terytorialnego Autonomicznej Republiki Krymu w gminach i powiatach województwa zachodniopomorskiego.


20.09.2010 – w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego uroczystość podpisania Listów Intencyjnych pomiędzy 6 partnerskimi jednostkami samorządów polskich i Republiki Krymu. Podpisali je:


Gmina Myślibórz Miasto Dżankoj
Gmina Kobylanka Gmina Niżniegorski

Gmina Międzyzdroje
Powiat Bachczyserajski

Gmina Miasto Sławno
Powiat Krasnopieriekopski

Powiat Drawski
Powiat Krasnopieriekopski

Gmina Miasto Słupsk
Miasto Ewpatorija

Powiat Koszaliński
Miasto Saki

{gallery}uro{/gallery}

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530