Praktyki

W Instytucie Rozwoju Regionalnego pracują wolontariusze i stażyści. W obu przypadkach muszą spełniać specjalne wymagania, gdyż mają powierzane zadania, do których wykonania przepisy wymagają szczególnych kwalifikacji.

Dla wolontariuszy i stażystów praca w Instytucie to szansa zdobycia często pierwszych doświadczeń zawodowych, nabycia umiejętności pracy w zespole, co jest dobrze postrzegane przez potencjalnych pracodawców. Działanie na rzecz innych otwiera także drogę do poznania samego siebie, a także zawarcia nowych znajomości czy nawet przyjaźni. To także szansa na inne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.

Wszyscy zatrudnieni czasowo w Instytucie stażyści czy praktykanci są chętnie zatrudniani w instytucjach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych o podobnym profilu działalności.

Ewa Czuchryta – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (stosunki międzynarodowe, specjalizacja ukraińska);

wolontariat: 10.01-31.03.2011
staż: 1.04. – 30.09.2011


Ewelina Giwer – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (europeistyka) i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, (administracja euro regionalna); studentka studiów podyplomowych (kierunek administracja publiczna);

wolontariat: 31.01.-10.04.2011
staż: 11.04.-11.07.2011


Marzena Litwin – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (historia, specjalizacja społeczno-samorządowa oraz archeologiczna);

wolontariat: 31.01.2011 - 10.04.2011
staż: 11.04.2011 - 11.07.2011 


Anna Kardasz – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (socjologia specjalizacja doradztwo psychospołeczne - licencjat), studentka Wyższej Szkoły Humanistycznej (socjologia, specjalizacja media i komunikacja społeczna);

wolontariat: 1.02.2011 – 30.03.2011
staż: 19.05.2011 - 19.11.2011

 

Alicja Ćwirko – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek: filologia angielska) oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej (kierunek: administracja publiczna), studentka Akademii Morskiej w Szczecinie (kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji); 

wolontariat: 3.10.2011 - 13.03.2011
staż: 14.03.2012 - 13.06.2012

 

Joanna Owsińska - absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna), studentka Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek: socjologia);

 

wolontariat: 25.11 - 25.12.2011

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530