Publikacje

Wydawnictwa

 

Wszystkie wydane przez IRR wydawnictwa posiadają numer ISBN

 

„KONSULTACJE SPOŁECZNE W SAMORZADZIE”, Szczecin 2014-05-21 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SAMORZADZIE”, Szczecin 2014-05-21


„Samorząd terytorialny w przestrzeni publicznej”, redakcja naukowa Zbigniew Zychowicz, Szczecin 2012„Polska prezydencja w Unii Europejskiej w roku 2011”, redakcja naukowa J. Paweł Gieorgica i Robert Smoleń, Szczecin 2012

 

{gallery}okladka2{/gallery}

 

„Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym”, redakcja naukowa Zbigniew Zychowicz, Szczecin 2011

 

{gallery}okladka{/gallery}

 

„Prawne – polityczne – ekonomiczne. Dylematy Unii Europejskiej”, pod redakcją prof. Zdzisława Chmielewskiego i Anny Szczepańskiej przy współpracy IRR z Uniwersytetem Szczecińskim Szczecin 2009

 

 

„Ponadnarodowe i regionalne oblicza Unii Europejskiej” , pod redakcją prof. Zdzisława Chmielewskiego i Anny Szczepańskiej przy współpracy IRR z Uniwersytetem Szczecińskim Szczecin 2009

 

 

„Kapitał ludzki – czynnik rozwoju regionalnego”, Szczecin 2005

 

 

„Inicjatywa Wspólnotowa INETERREG III – wdrażanie w Polsce w kontekście doświadczeń europejskich”, Szczecin 2003

 

 

„Europejskie fundusze strukturalne, fundusz spójności”, Szczecin 200

 

 

„Fundusz kohezji finansowym instrumentem wsparcia dla inwestycji ekologicznych w Polsce” , Szczecin 2003

 

 

„Turystyka. Rozwój gospodarczy. Finanse. Od strategii do działania” , Piła 2001

 

 

„Gospodarka odpadami komunalnymi”, Szczecin 2001

 

 

„Instrumenty finansowe restrukturyzacji rolnictwa i obszarów wiejskich. SAPARD 2000”, Szczecin 2000

 

 

Pismo „Regiony”

 

Pismo "Regiony" (ISSN 1732-1905) wydawane było w latach 2004-2009. Pismo o zasięgu ogólnopolskim otrzymywali liderzy jednostek samorządowych: burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, instytucje administracji publicznej, posłowie i senatorowie komisji samorządu terytorialnego.

 

Wiodącą tematyką pisma była polityka regionalna w Unii Europejskiej. Autorami artykułów byli znawcy polityki europejskiej: naukowcy, euro- deputowani, posłowie RP, politycy, samorządowcy, dziennikarze. Na łamach „Regionów” ukazywały się m.in. publikacje nt. inwestycji ze środków Unii Europejskiej w Polsce, informacje o euroregionach w Polsce i UE, o różnych aspektach polityki regionalnej w zakresie gospodarki, kultury, ochrony środowiska, transportu, o unijnych programach dla Polski.

 

Ukazało się 28 wydań „Regionów”, w tym 3 numery polsko-angielskie  wydane przy współpracy  Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych z siedzibą w Gronau i Europejskiego Stowarzyszenia Obszarów Metropolitalnych z siedzibą w Glasgow) oraz 2 numery w edycji polskiej i angielskiej  o tematyce związanej z ochroną środowiska i polityką transportową.  Edycja angielska rozpowszechniana była w instytucjach Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

 

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530