Kilka słów o IRR

 

 

 

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego powstało w 1997 r. Członkami-założycielami byli burmistrzowie i radni z gmin ówczesnego województwa szczecińskiego.

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie rozwoju Regionów Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: wspieranie działań samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych przyczyniających się do aktywizacji życia społeczno-gospodarczego regionów, inspirowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju współpracy transgranicznej.

IRR prowadzi działalność szkoleniową i wydawniczą, realizuje projekty z funduszy UE, prowadzi usługi w zakresie budowy dokumentacji planistyczno-strategicznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz usługi w zakresie pozyskiwania funduszy UE.

Więcej

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530