Mapa Aktywności Społecznej gminy Sławoborze

Mapa aktywności społecznej gminy Sławoborze jest narzędziem umieszczonym na stronie internetowej gminy w formie Mapy oraz wykazu organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę i działających na terenie gminy Sławoborze.

W "Mapie aktywności społecznej" umieszczone zostały informacje dotyczące danych teleadresowych organizacji pozarządowych, aktualnych władzach organizacji oraz zakresu ich działalności.


Gmina Sławoborze nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji zawartych w Mapie aktywności społecznej.

Mapa aktywności społecznej gminy Sławoborze jest otwartym narzędziem promocji trzeciego sektora w gminie, do jej współtworzenia zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy.
Organizacje pozarządowe zainteresowanie umieszczeniem bądź zaktualizowaniem informacji w Mapie aktywności społecznej proszone są wypełnienie ankiety informacyjnej dla organizacji pozarządowych, która dostępna jest do pobrania poniżej, ankieta dostępna jest również w Urzędzie Gminy Sławoborze w pok. nr 4

Wypełnioną ankietę proszę odesłać:
- pocztą tradycyjną na adres urzędu gminy: ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze
lub
- skanem pocztą elektroniczną na adres: ug@slawoborze.pl

Do pobrania:
Druk ankiety informacyjnej dla organizacji pozarządowych - pobierz
Wniosek o wpisanie inicjatywy organizacji pozarządowej do kalendarza wydarzeń gminnych - pobierz

Szczegółowe profile organizacji pozarządowych umieszczonych w Mapie aktywności społecznej gminy - pobierzMapa aktywności społecznej gminy Sławoborze jest rezultatem realizacji projektu "DOJRZAŁE PARTNERSTWO. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarzšdowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL