Konwent

Stowarzyszenie Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina zostało powołane z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego na zebraniu założycielskim, które odbyło się 7 września 2010 r. w Szczecinie.

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc i wspieranie członków rozwijaniu współpracy z samorządami Republiki Ukrainy w duchu wzajemnej korzyści z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia Unii Europejskiej. Podstawowe działania to:

  • propagowanie współpracy pomiędzy samorządami Polski i Ukrainy;
  • wzajemna wymiana doświadczeń;
  • realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie wymiany młodzieżowej, kulturalnej, edukacyjnej;
  • tworzenie warunków dla generowania środków finansowych, służących tej współpracy.

 

Statut Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

 

Skład Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina (II kadencja):

Prezes Zarządu

Stanisław Cybula (Starosta Drawski)

 

Wiceprezes Zarządu

Robert Choma (Prezydent Przemyśla)

 

Wiceprezes Zarządu

Piotr Krzystek (Prezydent Szczecina)

 

Wiceprezes Zarządu

Edmund Stachowicz (Prezydent Starogardu Gdańskiego)

 

Skarbnik Zarządu

Tomasz Hynda (Starosta Białogardzki)

 

Sekretarz Zarządu

Krzysztof Frankenstein (Burmistrz Sławna)

 

Członkowie Zarządu:

Adam Fedorowicz (Burmistrz Gminy Chojna)

Andrzej Kaszubski (Wójt Gminy Kobylanka)

Andrzej Krzysztofiak (Burmistrz Kwidzyna)

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Barbara Nowak (Burmistrz Połczyna-Zdroju)

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mirosław Majka (Starosta Świdwiński)

 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Karina Błaszczyk (Sekretarz Miasta Sulmierzyce)

 

 

Skład Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina (I kadencja):

Prezes Zarządu - Stanisław Cybula

Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Ostrowski

Skarbnik Zarządu - Krzysztof Bagiński

Sekretarz Zarządu - Krzysztof Frankenstein

Członkowie Zarządu:

Andrzej Kaszubski

Waldemar Włodarczyk

 

Komisja Rewizyjna:

Karina Błaszczyk

Stanisław Błysz

Barbara Nowak

 

 

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530