Aktualności

Trening antystresowy
Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza samorządy, instytucje i przedstawicieli biznesu do zapoznania się z ofertą przeprowadzenia kompleksowego treningu zarządzania stresem dla pracowników "Pogromcy
Zaproszenie do udziału w projekcie
Rekrutacja do Projektu „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet
Pogrzeb Zbigniewa Zychowicza
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 stycznia 2016 roku zmarł Zbigniew Zychowicz - Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Regionalnego

Konwent

Konwent
Stowarzyszenie Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy zostało powołane z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego na zebraniu założycielskim, które odbyło się 7 września 2010 r. w Szczecinie.

Struktura Instytutu Rozwoju Regionalnego

Zakład Obsługi Funduszy Pomocowych
Zakład udziela pomocy partnerom w pozyskiwaniu środków na realizację ich zadań własnych, na poziomie budowania koncepcji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych jak i
Zakład Edukacji
Działalność ukierunkowaną na rozwój regionu Instytut realizuje poprzez organizację przedsięwzięć edukacyjnych: seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów.

IRR Szczecin

Kilka słów o IRR

 

 

 

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego powstało w 1997 r. Członkami-założycielami byli burmistrzowie i radni z gmin ówczesnego województwa szczecińskiego.

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie rozwoju Regionów Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: wspieranie działań samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych przyczyniających się do aktywizacji życia społeczno-gospodarczego regionów, inspirowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju współpracy transgranicznej.

IRR prowadzi działalność szkoleniową i wydawniczą, realizuje projekty z funduszy UE, prowadzi usługi w zakresie budowy dokumentacji planistyczno-strategicznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz usługi w zakresie pozyskiwania funduszy UE.

Więcej

   

Nasze Publikacje

Aktualne Szkolenia

Temat Szkolenia Termin i Miejsce Szczegóły Oferty
----- -----
----- -----
----- -----