Historia

Logo UNDPPomysł powołania Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy zapoczątkował projekt pod nazwą „Współpraca partnerska gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego i ich odpowiednikami położonymi na terenie środkowej Ukrainy”.

W projekcie wzięło udział 19 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego, z których 18 wzięło udział w pierwszej wizycie na Ukrainie, która odbyła się w terminie 24-29.05.2009 r.

Współpraca Instytutu Rozwoju Regionalnego z samorządami Ukrainy zaczęła się w 2006 r., kiedy 15-osobowa delegacja merów z gmin ukraińskich Strefy Czarnobylskiej odwiedziła Instytut w Szczecinie i województwo zachodniopomorskie. Region Strefy dwukrotnie odwiedził Prezes IRR dr inż. Zbigniew Zychowicz na zaproszenie Czarnobylskiego Programu Odbudowy i Rozwoju UNDP. W trakcie wizyt przeprowadził warsztatowe szkolenia na temat polskiej reformy samorządowej oraz polityki regionalnej w Polsce (listopad 2006 r. i listopad 2007 r.).

Samorządowcy z Ukrainy ponownie przebywali w województwie zachodniopomorskim wiosną 2007 roku. W trakcie wizyty, oprócz szkoleń, przedstawiciele gmin i powiatów ukraińskich złożyli kilkudniowe wizyty w gminach i powiatach województwa. W ich trakcie zapoznawali się z praktycznym funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce. Zostali także przyjęci przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Na zaproszenie delegacji UNDP z Ukrainy Prezes dr inż. Zbigniew Zychowicz uczestniczył w międzynarodowej Konferencji Regionów Świata (Marsylia, marzec 2007 r.) jako kreator partnerskiej dla UNDP instytucji (IRR). W trakcie konferencji odbyło się spotkanie delegacji ukraińskiej z komisarzem KE prof. Danutą Hübner.

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530